Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku - Wydział Filologii Polskiej

Address

Mickiewicza 36b, 06-100 Pułtusk

Tel.

+48 236 920 091, +48 236 929 706

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa