Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Akademia Rolnicza w Szczecinie - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zakład Fizjologii i Żywienia Człowieka - Studium Podyplomowe Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

Address

Pawła VI 3, 71-242 Szczecin

Tel.

+48 914 250 446, +48 914 425 590

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics

Description

szkoła wyższa