Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Akademia Wychowania Fizycznego - Kryta Pływalnia im. prof. dra hab. Bogdana Czabańskiego

Address

Al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

Tel.

+48 713 473 444, +48 713 473 331, +48 713 473 447

Country

Poland

WWW

Email

Activity

sporting activities

Description