Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego - Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Address

Borowska 213, 50-556 Wrocław

Tel.

+48 717 332 120, +48 717 332 129

Country

Poland

WWW

Email

Activity

higher education, universities, polytechnics; hospital

Description

Oddział Gastroenterologii
Oddział Hepatologii
Oddział Chorób Metabolicznych