Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu im. Jana Mikulicza-Radeckiego - Oddział Neonatologii

Address

Dyrekcyjna 5/7, 50-528 Wrocław

Tel.

+48 717 331 510, +48 713 673 626

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital

Description

Oddział Neonatologiczny
Oddział Patologii Noworodka
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka