Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

ALFASEAL Systemy Ogniochronne

Address

Stara Iwiczna, Nowa 17, 05-500 Piaseczno k. Warszawy

Tel.

+48 224 987 498, +48 223 578 147

Country

Poland

WWW

Email

Activity

high-voltage installations; furniture, textiles, machinery, wholesale; architectural and engineering activities

Description

zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, drzwi, elementów oświetlenia
ochrona przed zatrzaśnięciem palców