Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

ARCADIS Projekt Consulting Sp. z o.o.

Address

Puławska 182, 02-670 Warszawa

Tel.

+48 222 032 080, +48 222 032 088

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business and management consulting; management of holding companies; architectural and engineering activities

Description

zarządzanie projektami i kosztami w budownictwie
monitorowanie inwestycji dla banków i inwestorów