Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. - Dział Badań Klinicznych

Address

Postępu 18, Neptun, 02-676 Warszawa

Tel.

+48 228 743 500, +48 228 745 900

Country

Poland

WWW

Email

Activity

basic chemicals, pesticides, paints, pharmaceuticals, soap and detergents, other chemical products, manuf.; research and development activities

Description

środki farmaceutyczne, substacje farmaceutyczne, badania naukowe