Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

ATEM-Polska Sp. z o.o. - Rejon Utrzymania Sieci Olsztyn

Address

Zientary Malewskiej 57, 10-310 Olsztyn

Tel.

+48 895 370 000, +48 895 370 001

Country

Poland

WWW

Email

Activity

high-voltage installations; telecommunication; management of holding companies

Description

zarządzanie przedsiębiorstwami, telefon, telekomunikacja