Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o.

Address

Węglowa 3, 81-341 Gdynia

Tel.

+48 586 215 533, +48 586 215 753, +48 586 274 935

Country

Poland

WWW

Email

Activity

cargo handling and storage

Description

terminale przeładunkowo-składowe nawozów płynnych i sypkich