Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Baza Przygotowania Produkcji Energopiec Sp. z o.o.

Address

Mikuszewo 44, 62-320 Miłosław

Tel.

+48 614 382 036, +48 614 382 900

Country

Poland

WWW

Email

Activity

general building contractors, construction; water supply, sewage, gas, ventillation, heating and cooling systems installation; architectural and engineering activities

Description

budownictwo ogólne, usługi inżynieryjne, zakładanie urządzeń