Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Berbo-Grens-Service Polska Międzynarodowa Spedycja Celna Sp. z o.o.

Address

Boh. II Armii Wojska Polskiego 12, 59-900 Zgorzelec

Tel.

+48 757 750 840, +48 757 757 813, +48 757 716 375

Country

Poland

WWW

Email

Activity

cargo handling and storage; customs agents, transport brokers

Description

spedycja, składy celne, magazyny