Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. - Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Address

Kabaty 2, 34-300 Żywiec

Tel.

+48 338 602 271, +48 338 602 270

Country

Poland

WWW

Email

Activity

sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

gromadzenie śmieci, likwidowanie śmieci, usuwanie ścieków