Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

BIO-MED Sp. z o.o. - Zakład Gospodarki Odpadami

Address

Olszewskiego 6, 25-663 Kielce

Tel.

+48 413 301 217, +48 413 301 218

Country

Poland

WWW

Email

Activity

sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

gospodarka odpadami - zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne