Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

BIO-MED Sp. z o.o. - Zakład Recyklingu i Unieszkodliwiania Odpadów

Address

Hubalczyków 30, 25-668 Kielce

Tel.

+48 413 175 800

Country

Poland

WWW

Email

Activity

sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne