Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

BIOMIBO

Address

Strzygłowska 15, 04-872 Warszawa

Tel.

+48 228 720 797, +48 226 126 196

Country

Poland

WWW

Email

Activity

furniture, textiles, machinery, wholesale

Description

odczynniki
immunochemikalia
odczynniki do biologii molekularnej
sondy cytogenetyczne
surowice