Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

BIOVITA S.J. M. Danecki J. Danecka - Siedziba, Dział Produkcji

Address

Tenczynek 1057/25, 32-067 Tenczynek

Tel.

+48 122 825 287, +48 122 825 810

Country

Poland

WWW

Email

Activity

coal mining; livestock, grains and seeds, plants, wholesale; wood, metals, hardware, chemicals, wholesale

Description

ziemia ogrodowa, drewno do kominków, torf, nawozy sztuczne