Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Bodo Zwicker Polska Sp. z o.o.

Address

Al. Armii Krajowej 110/112, 05-200 Wołomin

Tel.

+48 227 762 065, +48 227 874 378

Country

Poland

WWW

Email

Activity

demolition, site preparation, earth moving; general building contractors, construction; construction of highways, roads, railroads, airfields and sport facilities

Description

stabilizacja gruntów
rewitalizacja nawierzchni
rekultywacja terenów leśnych