Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

BRM Biuro Rozliczeń Międzynarodowych

Address

Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Tel.

+48 228 300 420, +48 228 300 904

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs; compulsory social security activities

Description

rozliczanie kosztów leczenia obywateli polskich za granicą
rozliczanie należności z tytułu udzielonych cudzoziemcom świadczeń zdrowotnych