Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

BSM - Pracownia Badawcza

Address

Jaracza 3/27, 00-378 Warszawa

Tel.

+48 226 286 654, +48 226 962 976, +48 226 221 049

Country

Poland

WWW

Email

Activity

market research and public opinion polling surveys

Description

badania i analizy jakoĊ›ciowe, badanie opinii publicznej