Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Burda Media Polska Sp. z o.o. - Biuro

Address

Warecka 11a, 00-034 Warszawa

Tel.

+48 224 488 000, +48 224 488 001

Country

Poland

WWW

Email

Activity

advertising, composition of store displays

Description

Siedziba: Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, umieszczanie reklam