Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego - Centrala

Address

Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz

Tel.

+48 523 453 673

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

szkolnictwo policealne
kursy zawodowe
kursy eksternistyczne