Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku Grekokatolickiego, Centrala Diecezjalna

Address

Braniewska 3, 14-520 Pieniężno

Tel.

+48 552 436 858, +48 552 436 355

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities; church and religious organizations

Description

instytucje kościelne, fundacje, pomoc ofiarom klęsk