Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Cech Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Sosnowcu

Address

Kościelna 16, 41-200 Sosnowiec

Tel.

+48 327 850 006, +48 327 850 005

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business, employers and professional organizations

Description

izby handlowe