Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu

Address

Goleniowska 56a, 70-847 Szczecin

Tel.

+48 914 600 669, +48 914 600 685, +48 914 693 314

Country

Poland

WWW

Email

Activity

agriculture, hunting; research and development activities

Description

rośliny ogrodnicze, nasiona, badania naukowe