Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Badań Jakości Sp. z o.o.

Address

Skłodowskiej-Curie 62, 59-300 Lubin

Tel.

+48 767 469 900, +48 767 469 910, +48 767 469 907

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; architectural and engineering activities; technical testing and analysis

Description

pomiary czynników szkodliwych na stanowisku pracy
prace pomiarowo-badawcze z zakresu chrony środowiska naturalnego
badanie żywności, badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne
kompleksowe badania przemysłowe
oznaczanie mediów technologicznych