Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Badawczo - Rozwojowe PALAB Sp. z o.o.

Address

28 Czerwca 223/229, 61-485 Poznań

Tel.

+48 618 311 780, +48 604 134 401

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities

Description

badania własności mechanicznych
analizy chemiczne
badania metalograficzne
badanie korozyjne