Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie - Filia Opole

Address

Piastowska 18-20, WBP, 45-081 Opole

Tel.

+48 774 540 223, +48 774 545 416

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne, szkoły zawodowe