Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej w Warszawie - Filia Zielona Góra

Address

Al. Wojska Polskiego 9, WiMBP, 65-077 Zielona Góra

Tel.

+48 684 532 618, +48 684 532 603

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Pomaturalne Studium Zawodowe Zaoczne, szkoły zawodowe