Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Funduszy Europejskich

Address

Kazimierza Wielkiego 27a, Europeum, 50-077 Wrocław

Tel.

+48 713 714 515, +48 713 422 401

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business and management consulting; primary education, preschools

Description

badania naukowe, kursy zawodowe