Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Języków Europejskich - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych O

Address

Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa

Tel.

+48 343 611 223, +48 343 651 128

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

język angielski, francuski, niemiecki
opieka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Wrocławskiego