Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu

Address

Zwrotnicza 11, 41-800 Zabrze

Tel.

+48 322 716 119

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

IX Liceum Profilowane
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Dla Dorosłych
Gimnazjum nr 6, Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych
IV Technikum Uzupełniające dla Dorosłych