Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Address

Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk

Tel.

+48 583 014 208, +48 583 019 832, +48 583 016 465

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Szkoła Policealna dla Dorosłych
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych