Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Warszawie

Address

Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa

Tel.

+48 228 229 895, +48 223 883 571

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

CXXXIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Gimnazjum nr 158 dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
Technikum nr 18 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające nr 17 dla Dorosłych