Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku

Address

Jakubowskiego 10, 09-402 Płock

Tel.

+48 243 647 850, +48 243 647 852, +48 243 647 851

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Technika Uzupełniające dla Dorosłych
Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla Dorsołych
Gimnazjum dla Dorosłych
Licea Ogólnokształcące i Uzupełniające dla Dorosłych