Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamościu

Address

Akademicka 8, 22-400 Zamość

Tel.

+48 846 271 360

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane
Technikum, Technikum Uzupełniające, Szkoła Policealna