Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Kształcenia Zawodowego

Address

Metalowców 54, 26-110 Skarżysko Kamienna

Tel.

+48 412 530 483

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; adult schools, driving, language, business, trade and postgraduate courses

Description

Technikum dla Dorosłych , Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Ogólnokształcące Liceum Uzupełniające dla Dorosłych
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoły Policealne dla Dorosłych