Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Mediacji Partners Polska

Address

Górnickiego 3, lok. 10a, 02-063 Warszawa

Tel.

+48 228 254 083, +48 224 095 383

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities; membership organizations

Description

wspieranie organizacji pozarządowych, szkolenia w zakresie mediacji społecznych i pozasądowego załatwiania sporów