Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Mediacyjne oraz Stały Sąd Polubowny przy Fundacji Adwokatury Polskiej i Ośrodku Badawczym Adwokatury im. adw. Witolda Bayera

Address

Al. Ujazdowskie 49, 00-536 Warszawa

Tel.

+48 226 214 412

Country

Poland

WWW

Email

Activity

jurisdictional arbitrage

Description

rozstrzyganie sporów w zakresie czynności gospodarczych oraz stosunków majątkowych i rodzinnych