Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. - Oddział Krosno

Address

Piłsudskiego 18, 38-400 Krosno

Tel.

+48 134 365 016, +48 801 100 777

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły policealne: jednoroczne, dwuletnie, liceum i technikum