Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. - Oddział Opole

Address

Ozimska 25, 45-058 Opole

Tel.

+48 774 412 666, +48 801 100 777

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły policealne: jednoroczne, dwuletnie, liceum i technikum