Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. - Oddział Zduńska Wola

Address

Piwna 8, 98-220 Zduńska Wola

Tel.

+48 438 254 890, +48 438 254 942, +48 801 100 777

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools

Description

szkoły dwuletnie
centrum kształcenia ustawicznego