Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Promocji i Kariery Zawodowej Osób z Dysfunkcją Wzroku

Address

Laski, Brzozowa 75, 05-080 Izabelin k. Warszawy

Tel.

+48 227 522 225, +48 227 523 360

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal services, lawyers, notarial offices; social work activities

Description

poradnictwo zawodowe, psychologiczne, społeczne i prawne
rehabilitacja zawodowa osób nowo ociemniałych