Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Stomatologicznej Diagnostyki RTG

Address

Wybickiego 3, 81-391 Gdynia

Tel.

+48 586 205 295, +48 583 201 625

Country

Poland

WWW

Email

Activity

auxiliary dental activities, dental X-ray, dentist at school; medical laboratories

Description

rentgenodiagnostyka twarzoczaszki, stomatologia, laboratoria medyczne