Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Centrum Transferu Technologii - Politechnika Warszawska

Address

Koszykowa 80, 02-008 Warszawa

Tel.

+48 222 347 052, +48 222 347 166, +48 222 347 167

Country

Poland

WWW

Email

Activity

research and development activities; business, employers and professional organizations

Description

organizacje społeczne, badania naukowe