Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

CITRUM Obsługa Należności

Address

Swiderska 2/4, 05-400 Otwock

Tel.

+48 227 797 033, +48 227 797 062

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal services, lawyers, notarial offices; business and management consulting; credit reporting and collection/debt services

Description

Zewnętrzna Kontrola Płatności (ZKP)
windykacja pozasądowa i sądowa, konsultacje prawne
nadzorowanie egzekucji komorniczych
odbiór, transport, wycena, magazynowanie i sprzedaż przedmiotów leasingu