Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

CJ International Ltd. Sp. z o.o. Oddział Świecko

Address

Świecko II, TTOC, 69-100 Słubice

Tel.

+48 957 585 109, +48 957 585 639, +48 957 597 542

Country

Poland

WWW

Email

Activity

customs agents, transport brokers

Description

obsługa celna, składy celne