Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

COMEX Joint Venture Sp. z o.o. - Biuro Regionalne

Address

Legnicka 62, wej. C, 54-204 Wrocław

Tel.

+48 713 510 336, +48 713 516 785

Country

Poland

WWW

Email

Activity

machinery and equipment, wholesale

Description

zasilacze, agregaty, UPS, maszyny i urządzenia dla przemysłu