Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Cromwell Sp. z o.o.

Address

Reguły, Bodycha 97, 05-816 Michałowice k. Raszyna

Tel.

+48 227 237 702, +48 227 534 310, +48 227 233 214

Country

Poland

WWW

Email

Activity

wood, metals, hardware, chemicals, wholesale; machinery and equipment, wholesale; hardware, paint and glass, retail

Description

obrabiarki, maszyny i urządzenia dla przemysłu, wyroby metalowe