Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

DEGREMONT S.A. - Oddział w Polsce

Address

Zawodzie 5, 02-981 Warszawa

Tel.

+48 228 262 222, +48 228 262 223

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water collection, purification and distribution; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

uzdatnianie wody
oczyszczanie ścieków, dystrybucja wody